Czym jest DYSKALKULIA?

Czym jest dyskalkulia?

Czym jest DYSKALKULIA?

Dyskalkulia jest deficytem dotyczącym nabywania podstawowych zdolności numerycznych (bazowych kompetencji przetwarzania liczb) występującym przy jednoczesnej normie intelektualnej (ilorazie inteligencji w normie).

Oznacza to, że problem osoby z dyskalkulią dotyczy wybiórczo umiejętności związanych z matematyką, podczas gdy nie wykazuje ona innych deficytów.

Dyskalkulia jest deficytem dotyczącym nabywania podstawowych zdolności numerycznych (bazowych kompetencji przetwarzania liczb) występującym przy jednoczesnej normie intelektualnej (ilorazie inteligencji w normie).
Oznacza to, że problem osoby z dyskalkulią dotyczy wybiórczo umiejętności związanych z matematyką, podczas gdy nie wykazuje ona innych deficytów.

Dyskalkulia jest deficytem dotyczącym nabywania podstawowych zdolności numerycznych (bazowych kompetencji przetwarzania liczb) występującym przy jednoczesnej normie intelektualnej (ilorazie inteligencji w normie).

Oznacza to, że problem osoby z dyskalkulią dotyczy wybiórczo umiejętności związanych z matematyką, podczas gdy nie wykazuje ona innych deficytów.

„Czysta” dyskalkulia występuje bardzo rzadko, znacznie częściej spotykamy się ze współwystępowaniem tego zaburzenia z innymi, np. dysleksją czy deficytami uwagi.

„Czysta” dyskalkulia występuje bardzo rzadko, znacznie częściej spotykamy się ze współwystępowaniem tego zaburzenia z innymi, np. dysleksją czy deficytami uwagi.

„Czysta” dyskalkulia występuje bardzo rzadko, znacznie częściej spotykamy się ze współwystępowaniem tego zaburzenia z innymi, np. dysleksją czy deficytami uwagi.

Literatura podaje, że osoby cierpiące na dyskalkulię stanowią 3-7% ogólnej populacji.


Należy jednak zdać sobie sprawę, że wiele osób z dyskalkulią nie jest diagnozowanych, jak również nierzadko stawiana jest niewłaściwa diagnoza (diagnozuje się dyskalkulię, podczas gdy problem leży zupełnie gdzie indziej, np. w deficytach funkcji językowych czy pamięciowych). Często przyczyną tego zjawiska są niedoskonałe narzędzia diagnozy.


Ponadto, literatura wskazuje, że konsekwencje wynikające z dyskalkulii, zarówno te dotykające jednostkę, jak i społeczeństwo, są znacznie bardziej dotkliwe niż te wynikające np. z dysleksji. Osoby z dyskalkulią wymagają m.in. większego wsparcia w szkole, co więcej - analizy prowadzone przez takie organizacje jak *OECD wskazują, że trudności w zakresie matematyki wprost rzutują na sytuację ekonomiczną kraju.


*Organisation for Economic Co-operation and Development

Literatura podaje, że osoby cierpiące na dyskalkulię stanowią 3-7% ogólnej populacji.


Należy jednak zdać sobie sprawę, że wiele osób z dyskalkulią nie jest diagnozowanych, jak również nierzadko stawiana jest niewłaściwa diagnoza (diagnozuje się dyskalkulię, podczas gdy problem leży zupełnie gdzie indziej, np. w deficytach funkcji językowych czy pamięciowych). Często przyczyną tego zjawiska są niedoskonałe narzędzia diagnozy.


Ponadto, literatura wskazuje, że konsekwencje wynikające z dyskalkulii, zarówno te dotykające jednostkę, jak i społeczeństwo, są znacznie bardziej dotkliwe niż te wynikające np. z dysleksji. Osoby z dyskalkulią wymagają m.in. większego wsparcia w szkole, co więcej - analizy prowadzone przez takie organizacje jak *OECD wskazują, że trudności w zakresie matematyki wprost rzutują na sytuację ekonomiczną kraju.


*Organisation for Economic Co-operation and Development

Wyzwania osób z dyskalkulią

Wyzwania osób z dyskalkulią

Trudności w szacowaniu liczebności zbiorów i szybkiego określania liczby niewielu obiektów.

Problemy z przeliczaniem, nazywaniem, porównywaniem liczb oraz wykonywaniem zadań arytmetycznych.

Trudności w wydobyciu faktów arytmetycznych, takich jak dodawanie czy odejmowanie, np.: 5 + 13 = 18.

Używanie niedojrzałych i nieskutecznych strategii w zadaniach matematycznych (np. długo utrzymujące się przeliczanie na palcach).

Błędne szacowanie liczebności, odległości, wysokości i czasu.

Niski poziom szacowania miejsca liczb na osi, czyli trudności w operowaniu mentalną osią liczbową (Mental Number Line, MNL).

Trudności w szacowaniu liczebności zbiorów i szybkiego określania liczby niewielu obiektów.

Problemy z przeliczaniem, nazywaniem, porównywaniem liczb oraz wykonywaniem zadań arytmetycznych.

Trudności w wydobyciu faktów arytmetycznych, takich jak dodawanie czy odejmowanie, np.: 5 + 13 = 18.

Używanie niedojrzałych i nieskutecznych strategii w zadaniach matematycznych (np. długo utrzymujące się przeliczanie na palcach).

Błędne szacowanie liczebności, odległości, wysokości i czasu.

Niski poziom szacowania miejsca liczb na osi, czyli trudności w operowaniu mentalną osią liczbową (Mental Number Line, MNL).

Trudności w szacowaniu liczebności zbiorów i szybkiego określania liczby niewielu obiektów.

Problemy z przeliczaniem, nazywaniem, porównywaniem liczb oraz wykonywaniem zadań arytmetycznych.

Trudności w wydobyciu faktów arytmetycznych, takich jak dodawanie czy odejmowanie, np.:

5 + 13 = 18.

Używanie niedojrzałych i nieskutecznych strategii w zadaniach matematycznych (np. długo utrzymujące się przeliczanie na palcach).

Błędne szacowanie liczebności, odległości, wysokości i czasu.

Niski poziom szacowania miejsca liczb na osi, czyli trudności w operowaniu mentalną osią liczbową (Mental Number Line, MNL).

Dyskalkulię trudno całkowicie wyleczyć, i nie jest zjawiskiem, z którego się "wyrasta". Możliwe jest jednak podjęcie wysiłku w celu pokonywania deficytów charakterystycznych dla tej trudności, aby łagodzić codzienne problemy z nią związane.

Calculia

Neurodio sp. z o. o.

Jurija Gagarina Street 7/47

87-100 Torun

Poland

Copyright © 2023 Calculia